Okul taşıtı ARAÇTA NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ:OKUL TAŞITI PAKET DİZAYN FİRMASI ANKARA

•OKUL TAŞITI PAKET DİZAYN ANKARA

Okul taşıtı  ARAÇTA NEDEN BİZİ TERCİH ETMELİSİNİZ •

Çünkü araç proje ve TSE den okul taşıtı proje ye yetkili firmayız. Kemerlerimiz kaliteli E belgeli koltuk la beraber testlerine girdiğimiz emniyet kemerleridir.

 

 

 • Proje: Yeni Okul Servis Yönetmeliğine Uygun Üç Noktalı Emniyet Kemerli koltuk testlerine girip proje yapmaya belge vermeye yetkili firma USTA MÜHENDİSLİK

Montajı

 • 25.10.2017 resmi gazetede yayınlanan öğrenci servis yönetmeliğine uygun, E BELGELİ  TESTLERİNE
 • YAPTIRDIGIMIZ 3 noktalı BAGLANTI AYARLI
 • ÜÇ NOKTALI emniyet kemeri koltuğa montajı
 • okul taşıtı tadilat ve montajları ANKARA
 • Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtlarda, öğrencilerin kolayca yetişebileceği camlar ve pencereler sabit olmalı, iç düzenlemesinde demir aksam açıkta olmamalı, varsa yaralanmaya sebebiyet vermeyecek yumuşak bir madde ile kaplanmalıdır.
 • Okul servis araçlarında
 • Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik ile Karayolları
 • Trafik Yönetmeliğinde belirtilen standart, nitelik ve sayıda araç, gereç ve malzemeler her an kullanılabilir durumda bulundurulmalıdır
  2.1 Bulunması gereken araç, gereç ve malzemeler belirtilen

  sayıda olmalıdır.

  2.2 Araç, gereç ve malzemeler uygun şekilde sabitlenmiş olmalıdır.

  3.1 Hem normal yolcu adedi, hem de öğrenci adedi etiketlendirilerek araç içerisinde gösterilir.

  (M1 kategori araçlarda sürücü hariç en fazla 8 kişi taşınabilir)

       
   
  4 Emniyet Kemerleri(ÜÇ noktalı gerekli koruyucu tertibatlı

  emniyet kemerleri(ayarlı) veya diğer bağlantı sistemleri ile bağlanmalıdır

4.1 Öğrenciler boyları ve ağırlıklarına uygun

3 (ÜÇ noktalı gerekli koruyucu tertibatlı

emniyet kemerleri(ayarlı) veya diğer bağlantı sistemleri ile bağlanmalıdır.

Araçların İmal,

Tadil ve Montajı Hakkında

Yönetmelik hükümlerine göre tayin edilen ve o araca ait

tescil belgelerinde gösterilen oturulacak

yer adedi, aracın içerisine görülebilecek

bir yere yazılarak sabit şekilde

monte edilecektir.

 

3.1 Hem normal yolcu adedi, hem de öğrenci adedi etiketlendirilerek araç içerisinde gösterilir. (M1 kategori araçlarda sürücü hariç en fazla 8 kişi taşınabilir)      
   

 

5 Okul servis araçlarında kullanılan koltuklar
   
5.1 Taşıtlarda her öğrenci için bir oturma yeri bulunmalıdır.  
6 Okul servis araçlarının arkasında

“OKUL TAŞITI” yazısını kapsayan numunesine

uygun renk, ebat ve şekilde

reflektif bir kuşak bulundurulmalıdır.

( Bakınız: Şekil a/ Şekil b)

   
6.1 “OKUL TAŞITI” yazısı uygun renk ve ebatta olmalıdır.

 ( Bakınız: Şekil 1/ Şekil 2)

 

 
7 Okul servis aracının arkasında, öğrencilerin iniş ve binişleri sırasında yakılmak üzere en az 30 cm çapında kırmızı ışık veren bir lamba bulunmalı ve bu lambanın yakılması halinde üzerinde siyah renkte büyük harflerle

“DUR” yazısı okunacak şekilde tesis edilmiş olmalı, lambanın yakılıp söndürülmesi tertibatı fren lambaları ile ayrı olmalıdır. (Bakınız: Şekil c)

   
7.1 “DUR” lambası uygun renk ve ebatta olmalıdır.

(Bakınız: Şekil 3)

 
7.2 “DUR” lambası fren lambaları ile ayrı olmalıdır.  
7.3 Dörtlü ikaz sistemi yolcu iniş-binişlerinde çalıştırılmalıdır.  
8 Okul servis araçlarının kapıları

şoför tarafından açılıp kapatılabilecek şekilde

otomatik (havalı, hidrolikli vb.)

olabileceği gibi; araç şoförleri tarafından

elle kumanda edilebilecek şekilde (mekanik)

de olabilecektir. Otomatik olduğu takdirde,

kapıların açık veya

kapalı olduğu şoföre optik ve/veya akustik

sinyallerle intikal edecek şekilde olacaktır.

 

(ÜÇ noktalı gerekli koruyucu tertibatlı

emniyet kemerleri(ayarlı) veya diğer bağlantı sistemleri ile bağlanmalıdır

8.3 Acil çıkış kumandasına ulaşabilmek amacıyla, kolaylıkla sökülebilen veya kırılabilen bir düzenekle korunabilir      
8.4 Acil kumandanın çalıştırılması veya kumanda üzerindeki koruyucu kapağın sökülmesi, sürücüye sesli ve görüntülü olarak bildirilmelidir.      
8.5 Güç tahrikli bir servis kapısını açmak ve kapamak için sürücü kumandalarının mevcut olması halinde, sürücü açma ve kapama işleminin herhangi bir anında kapının hareketini aksi yöne (tersine) çevirebilmelidir.      
8.8 Her güç tahrikli servis kapısının yapım özellikleri ile kumandaları, bir yolcunun kapı tarafından yaralanma ve kapı kapanırken sıkışma ihtimalini ortadan kaldıracak şekilde olmalıdır      
9 Acil Çıkışlar
  Uygun Uygun Değil Açıklama
9.1 Acil çıkışlar floresan malzeme ile işaret edilmelidir.      
9.2 Sürücüyü, kapıların güvenli olarak kapatılmadığı durumlarda uyarmak amacıyla; bütün acil çıkış kapılarında sesli uyarı cihazı bulunmalıdır. Bu uyarı cihazı kapının hareketi ile değil, kapı mandalı veya kapı kolunun hareketi ile çalışmalıdır.      
9.3 Camların kırılmasını sağlamak amacıyla her bir acil çıkış penceresi bitişiğinde, araç içindeki kişilerin kolaylıkla ulaşabilecekleri şekilde bir alet bulunmalıdır.      
9.4 Tavan Kurtarma Kapağının kolaylıkta kırılabilir özellikte olması durumunda, araç içindeki kişilerin kolayca ulaşabilecekleri şekilde, kapağın yanında, kapağın kırılmasını sağlayacak bir alet bulunmalıdır.

(İmal tarihi 13.02.2009 tarihinden sonraki araçlar için geçerlidir)

     
9.5 Servis kapılarının ve tüm acil çıkışların acil kumandaları, aracın içinden ve dışından, temsilî bir sembol veya açık anlatımlı ibarelerle işaretlenmelidir.      
9.6 Çalışma yöntemi ile ilgili açık talimatlar, bir çıkışın her acil kumandası üzerine veya yakınına konulmalıdır.      
9.7 BM/AEK R 107 Ek-3 Madde 7.6.5.1.2.’de belirtilen ölçü M1 araçlarda 1000mm olarak aranır.      
10 Model Yılı
  Uygun Uygun Değil Açıklama
10.1 Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları on iki yaşından büyük olmamalıdır. Taşıtların yaşı fabrikasınca imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınarak hesaplanır.      
11 Okul servis araçlarında iklimlendirme cihazı
  Uygun Uygun Değil Açıklama
11.1 Okul servis araçlarında yazın serin, kışın sıcak ortam sağlayacak sistemler(Klima v.b.) bulundurulacaktır.      
Marka: Model:
12 Okul servis araçlarında ön, arka ve yanlarda bulunan camlar
  Uygun Uygun Değil Açıklama
12.1 Okul servis araçlarının camlarının üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır.      
12.2 Okul servis araçlarında iç mekânı gösteren beyaz/renksiz(saydam) cam dışında cam kullanılamaz.

 

     
13 Okul servis araçlarında bulunan monitörler, kameralar ve araç takip sistemi
  Uygun Uygun Değil Açıklama
13.1 Monitörde araçtaki koltukların dolu/boş olduğu görüntülenebilecek şekilde olmalıdır.

 

 

 
13.2 Okul servis araçlarında kayıtları en az otuz gün muhafaza eden araç takip sistemi bulundurulacaktır.

 

 

 

 
Marka: Model:
13.3 Okul servis araçlarında tüm koltukları görecek şekilde iç ve dış kamera(AİTM Ek XII 4.6 Maddesi Gereğince takılmış kameralar hariç) ile en az otuz gün süreli kayıt yapabilen kayıt cihazı bulundurulacaktır. (AİTM Ek XVI’da belirtilen şartlara uygun olmalıdır.)

 

 
Marka:  

Model:

 

13.4 AİTM EK XVI’ya göre uygun en az bir dış kamera(AİTM Ek XII 4.6 Maddesi Gereğince takılmış kameralar hariç) bulunmalıdır.

 

 

 
Marka: Model:
14 Okul servis araçlarında bulunan oturmaya duyarlı sensör
  Uygun Uygun Değil Açıklama
14.1 Her koltukta oturmaya duyarlı sensörlü sistemler bulundurulacaktır. (Her bir çocuk veya öğrencinin; ısısına, ağırlığına veya hareketine duyarlı)  
a) Ağırlığa Duyarlı Sensör (9,4 kg ve 217,5 cm2’lik taban alanına sahip cisim yardımıyla, cismin taban yüzeyini koltuk oturma yüzeyinin dışına çıkarmadan sensörün kontrolü yapılmalıdır.)  
b) Isıya Duyarlı Sensör  
c) Harekete Duyarlı Sensör  
Marka: Model:
14.2 Koltuklarda oturan her bir çocuk veya öğrencinin algılanması için araçlara takılacak sistemin/sistemlerin enerjisini aracın kendi enerji kaynağından almalıdır.  
14.3 Araçlara takılacak sistemin/sistemlerin araç hareket halinde olsun veya olmasın takıldığı yerden çıkmayacak, kaymayacak, sökülmeyecek şekilde imal edilmesi ve bağlantı elemanları çıkmayacak, kopmayacak, sökülmeyecek şekilde korunaklı olmalıdır.  
15 Araçta geri

vites lambaları ile birlikte çalışacak

sesli ikaz sistemi (örn. Buzzer)

bulunmalıdır.

Sonradan takılan cihazları

(örn, kamera, buzzer, monitör,

kapı motoru, sensör vb.) belirtiniz.

 
8.1 Her bir servis kapısı, araç hareketsiz durumda iken,

içeriden ve dışarıdan kolaylıkla açılabilmelidir

 

 
8.2 Araç seyir halindeyken kapıların açılmasını

önleyecek tertibat bulundurulur.

 

 
AİTM Ek XVI’da Belirtilen Araç Takip Cihazına Dair Belgeler(Cihazın CE ve e-Mark belgeleri, EMC)      
AİTM Ek XVI’da Belirtilen Araç Takip Cihazı İmalatçı Kataloğu veya Broşürü      
AİTM Ek XVI’da Belirtilen

Araç Takip Cihazının Uygunluğuna Dair Yetkili Teknik Sorumlu Beyanı

     
AİTM Ek XVI’da Belirtilen Kamera Sistemine Dair Belgeler (IEC60068-2-75Eh, 50J; EN50102, EN50155 ve IK08’a kadar ve IP66-67, EMC)*      
AİTM Ek XVI’da Belirtilen Kamera Sistemi İmalatçı Kataloğu veya Broşürü      
AİTM Ek XVI’da Belirtilen Kamera Sisteminin Uygunluğuna Dair Yetkili Teknik Sorumlu Beyanı      
AİTM Ek XVI’da Belirtilen Mobil NVR Sistemine Dair Belgeler(EN-50155, EMC)*      
AİTM Ek XVI’da Belirtilen Mobil NVR Sistemi İmalatçı Kataloğu veya Broşürü      
AİTM Ek XVI’da Belirtilen Mobil NVR Sisteminin Uygunluğuna Dair Yetkili Teknik Sorumlu Beyanı      
Ücret Dekontu      

* Enstitümüzce düzenlenen standarda uygunluk belgeleri/raporları doğrudan kabul edilir.

 

 

İLGİLİ MEVZUAT LİSTESİ
Madde Konusu Düzenleyici mevzuat Teknik düzenleme Kontrol metodu Açıklama
AİTM Ek XII’deki Madde 4.6 Dolaylı Görüş 2005/27/AT ECE-R 46 A  
AİTM Ek XII’deki Madde 4.7 Elektromanyetik Uyumluluk 72/245/AT

2004/108/AT

ECE-R 10 B  
AİTM Ek XII Okul Taşıtları    A(1)  
AİTM Ek XII Alev dayanıklılığı/Belirli motorlu araç kategorilerinin iç tasarımında kullanılan malzemelerin yanma davranışı 95/28/AT ECE-R 118   A(2)  

ÜÇ NOKTALI VE İKİ NOKTALI

Araçta yer almakta olan yolcuların, herhangi bir kaza durumunda güvenli bölgede yer almasını sağlayan araç emniyet kemeridir. Yolcuların güvenli bir şekilde yolculuğu tamamlayabilmesi açısından tüm araçlarda bulunması zorunludur. Araçlarda yer almakta olan en önemli güvenlik araçlarından bir tanesidir.

 

Yalnızca büyük kazalarda değil, ani fren yapılması gereken durumlarda da kişilerin güvenli bölgede kalmasını ve herhangi bir şekilde araç içerisine savrulmamalarını sağlar. Emniyet kemerlerinin farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bebek koltuklarında kullanılan ürünler biraz daha farklı olabilirler. Aracın durumuna göre emniyet kemeri çeşitleri değişiklik gösterebilir. Araçlarda emniyet kemeri kullanılması zorunludur.